Delar upp verksamheten

Announcement Date: 2 March, 2015

1991 tog Lennart Håkansson över Malmö Kongressbyrå AB, som bestod av både kongressbyrå och turistbyrå. Företaget blev privatägt och 1999 köptes turistbyrådelen av Malmö Stad. Lennart Håkansson drev företaget framgångsrikt till 2002 och fokuserade verksamheten på stora läkarkongresser, mycket tack vare sina utmärkta kontakter inom det medicinska området.