Välkommen till MKON

Release MKON 2017

Mötesindustrin är en mångsidig, föränderlig och spännande bransch.

Malmö Kongressbyrå har i snart femtio år arbetat i mötesbranschen och fått en inblick i de allra mest fantastiska yrkeskårer. Vi är stolta över förtroenden vi har erhållit och glada över alla fascinerande människor vi mött under dessa år.

Malmö Kongressbyrå är inne i en offensiv fas och ser med tillförsikt fram emot en expansiv framtid. För att tydliggöra att vår marknad inte är låst till en viss region, byter vi namn till MKON.

’M’ som i; möten, människor, möjligheter – ’KON’ som kongresser, kontakter, konversationer

Att planera möten från start till mål är vår passion.

MKON är en av Sveriges ledande kongressbyråer, med fokus på medicinska och vetenskapliga kongresser. Vi tillhandahåller möteslösningar för organisationer, företag och statlig verksamhet. Våra tjänster innefattar alla aspekter av mötesplanering och produktion. Med kompetent och kunnig personal hanterar vi små som stora möten runt om i hela Sverige och i Norra Europa.

 


We are super awesome

Vi arrangerar såväl nationella som internationella kongresser och vetenskapliga möten, framför allt inom medicin.

En god kontakt och bred erferenhet har stor betydelse för att finna samarbetspartners som kan trygga mötets ekonomi

Här sitter vi i Malmös trevligaste kvarter!