Välkommen till MKON

MKON är en av Sveriges ledande kongressbyråer, med fokus på medicinska och vetenskapliga kongresser. Vi tillhandahåller möteslösningar för organisationer, företag och statlig verksamhet. Våra tjänster innefattar alla aspekter av mötesplanering och produktion. Med kompetent och kunnig personal hanterar vi små som stora möten runt om i hela Sverige och i Norra Europa.  

We are super awesome

Vi arrangerar såväl nationella som internationella kongresser och vetenskapliga möten, framför allt inom medicin.

En god kontakt och bred erferenhet har stor betydelse för att finna samarbetspartners som kan trygga mötets ekonomi

Här sitter vi

Här sitter vi i Malmös trevligaste kvarter!