Välkommen till MKON

We are super awesome

Vi arrangerar såväl nationella som internationella kongresser och vetenskapliga möten, framför allt inom medicin.

En god kontakt och bred erferenhet har stor betydelse för att finna samarbetspartners som kan trygga mötets ekonomi

Här sitter vi i Malmös trevligaste kvarter!